Fokbeleid

Als we een nestje fokken vinden we het belangrijk om ons hierbij te houden aan de richtlijnen die de rasvereniging, in dit geval de Nederlandse Labrador Vereniging (NLV), aan ons stelt. Hieronder het fokbeleid van de NLV.

Fokbeleid Nederlandse Labrador Vereniging (NLV)